Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

The former Yugoslav Republic of Macedonia - Accession partnership

19/03/2008 - 00:00
Legal Bases / Legislation