Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

5. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova, 28. oktobar 2021. godine - Virtuelni sastanak

Brussels, 28/10/2021 - 16:56, UNIQUE ID: 211028_24
Press releases

5. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova održan je virtuelno 28. oktobra 2021. godine. Uvodne reči održali su Nj.E. g. Besnik Bislimi, Prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog, Vlada Kosova, i g. Vassilis Maragos, Šef Jedinice za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo u Generalnoj direkciji Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Sastankom su kopredsedavali potonji i g. Artan Çollaku, Direktor Kancelarije za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja u Kancelariju premijera, Vlada Kosova.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje diskutovao je o nedavnim ključnim političkim dešavanjima i sagledao stanje u vezi sa političkim i ekonomskim kriterijumima, usklađivanjem sa pravnim tekovinama i standardima EU, finansijskom saradnjom, kao i sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Na sastanku je ocenjen i odobren ishod sastanka sedam pododbora i jedne posebne grupe koji su održani u toku prethodne godine. Tokom diskusija, ocenjen je napredak u oblastima relevantnim za Program za evropske reforme i Program ekonomskih reformi, koji igraju važnu ulogu u vođenju reformskih napora Kosova i sprovođenju SSP-a. Na sastanku se razgovaralo o reformskim prioritetima u nizu oblasti, uključujući vladavinu prava i poštovanje osnovnih prava, reformu javne uprave, konkurentnost i investicionu klimu, kao i zapošljavanje i obrazovanje.

Evropska komisija je pozdravila da je Vlada Kosovo, izabrana u martu 2021. godine, potvrdila stratešku posvećenost Kosova njegovom evropskom putu i omogućila nastavak dijaloga sa Srbijom uz posredovanje EU.

Evropska komisija je pozdravila Vladine korake na ponovnom osnaživanju reformskih procesa, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i u vezi sa oporavkom od pandemije COVID-19, i naglasila važnost da se ovi koraci slede. Komisija je posebno pozdravila pokretanje druge faze Programa za evropske reforme (ERA) i usvajanje odgovarajućeg akcionog plana i ohrabrila njihovo efikasno sprovođenje. U tom smislu, Komisija je naglasila spremnost EU da nastavi davati svoje savete kako bi se izbegle neusklađenosti sa standardima EU i pravnim tekovinama u reformskim naporima vlade. Komisija je ohrabrila Vladu da se angažuje sa svim političkim strankama u Skupštini, uključujući i opoziciju, kako bi dodatno ojačala politički konsenzus o odlukama koje se odnose na sprovođenje SSP-a i Programa za evropske reforme, kao i na dijalog između Beograda i Prištine.

Na sastanku je istaknuta važnost usklađivanja sa najboljim standardima EU u oblastima, posebno u oblasti vladavine prava, reforme javne uprave, ekonomskog razvoja, unutrašnjeg tržišta, obrazovanja, energetike i životne sredine. Komisija je ponovila važnost održavanja makrofinansijske stabilnosti.

Strane se raduju daljem razgovoru o napretku postignutom u ovim ključnim oblastima tokom predstojećeg Saveta za stabilizaciju i pridruživanje.

Languages:
Urednički odeljci: