Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Izveštaj ekspertske misije EU za izbore 14. februara 2021

Priština, 02/07/2021 - 08:53, UNIQUE ID: 210702_2
Press releases

Izbori su održani za jednodomnu Skupštinu Kosova sa 120 poslanika. Kao i u slučaju četiri prethodna parlamentarna izbora od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine i ovi su bili prevremeni izbori izazvani političkom krizom.

Izbori su bili konkurentni a sloboda održavanja kampanje je generalno poštovana. Kampanja je bila dinamična, osim u područjima sa srpskom većinom. Uprkos kratkom vremenskom roku i izazovima izazvanim pandemijom KOVID-19, Centralna izborna komisija (CIK) je dobro i na transparentan način organizovala izbore, iako su problemi u vezi sa glasanjem van Kosova smanjili poverenje u taj deo procesa. Lokalni posmatrači su ocenili dan izbora kao uredan, a glasači su izašli na glasanje u velikom broju. Međutim, kao i u slučaju ranijih izbora, proces je pogoršan tokom prebrojavanja glasova i naloženo je da se ponovo prebroji veliki broj glasova zbog neusklađenosti u protokolima rezultata. Ovakvi dugotrajni sistemski problemi, koji su uočeni i od strane ranijih izbornih posmatračkih misija, trebalo bi da se reše kako bi se omogućilo Kosovu da u potpunosti ispuni međunarodne standarde demokratskih izbora.

IZVEŠTAJ: PDF icon eem_kosovo_final_report_ser.pdf

Languages:
Urednički odeljci: