Delegation of the European Union to Kazakhstan

Liên hệ

Delegation of the European Union to Kazakhstan


Trưởng Phái đoàn: 
Sven-Olov Carlsson

Giờ mở cửa: 
09.00-13.00 and 14.00-17.30