Delegation of the European Union to Kazakhstan

Press and information team of the Delegation to NICARAGUA

Press and Information

Phone number: 

+(505) 2270-4499