Delegation of the European Union to Kazakhstan

Press and information team of the Delegation to CONGO (RDC)

Press and Information

Phone number: 

+243 81 556 74 01