Delegation of the European Union to Kazakhstan

Press and information team of the Delegation to Barbados

Press and Information

Phone number: 

(1-246)434-8501