Delegation of the European Union to Kazakhstan

Press and information team of the Delegation to VIETNAM

Press and Information

Phone number: 

+844 3941 0099