Delegation of the European Union to Kazakhstan

Press and information team of the Delegation to KAZAKHSTAN

Press and Information