משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

הודעת שגריר האיחוד האירופי למדינת ישראל, עמנואל ז'ופרה , לציון יום אירופה

09/05/2021 - 16:59
סרטון

Languages:
רובריקות: