משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

/file/cnn-interview-mogherini-us-president-elected-trump_heCNN interview: Mogherini on US President elected Trump

/file/international-day-peace_heInternational Day of Peace

/file/humanitarian-principles_heThe Humanitarian Principles