משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

EEAS RSS Feeds

Displaying 141 - 146 of 146

לאיחוד האירופי ולישראל עבר משותף רב-שנים, המצטיין בתלות הדדית ובשיתוף פעולה הולכים וגוברים. לשני הצדדים אותם ערכים – דמוקרטיה, כבוד לחופש ולשלטון החוק – ומחויבות למערכת כלכלית בינלאומית פתוחה המושתתת על עקרונות שוק. יותר מחמישה עשורים של סחר, חילופי תרבות, שיתוף פעולה פוליטי ומערך הסכמים מפותח ביטנו את היחסים האלה.

Languages:

גופים ישראליים זכאים להגיש מועמדות למספר רב של תכניות מבוססות-פרויקטים של האיחוד האירופי. כמה מהן מנוהלות על ידי משלחת האיחוד האירופי לישראל, המוציאה בעצמה קולות קוראים, ואילו אחרות מנוהלות על ידי משלחות אחרות או על ידי הנציבות האירופית בבריסל. למידע נקודתי ומפורט על הזדמנויות מימון עדכניות, בקרו בדף דרושים ותקציבים ו/או EuropeAid.

 

Languages:

בהנצחת פשע שלא היה לו אח ורע בתולדות האנושות, פשע שבמסגרתו נרצחו שישה מיליון יהודים וכן מיליוני קרבנות תמימים אחרים – צוענים, אסירים פוליטיים, שבויי מלחמה, נכים והומוסקסואלים – במחנות המוות של הנאצים.

 יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מקבל השנה משנה תהודה, בהיותו חל ביובל השבעים לשחרור מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ-בירקנאו.

Languages:

Pages