משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

פרויקטים

גופים ישראליים זכאים להגיש מועמדות למספר רב של תכניות מבוססות-פרויקטים של האיחוד האירופי. כמה מהן מנוהלות על ידי משלחת האיחוד האירופי לישראל, המוציאה בעצמה קולות קוראים, ואילו אחרות מנוהלות על ידי משלחות אחרות או על ידי הנציבות האירופית בבריסל. למידע נקודתי ומפורט על הזדמנויות מימון עדכניות, בקרו בדף דרושים ותקציבים ו/או EuropeAid.