Delegation of the European Union to Israel

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË