Delegation of the European Union to Israel

Харилцах хаягууд

Delegation of the European Union to Israel


Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн: 
Emanuele GIAUFRET

Ажиллах цаг: 
Mon - Thu 9:00 - 17:00
Fri 9:00 - 15:00