משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

Building synergies on the climate-gender-poverty nexus towards increased impact on local and national policy

11/05/2021 - 15:02
Civil Society and Media

Beneficiary/Contractor: ITACH MAAKI

Duration: 01/02/2021 - 31/01/2024

Overall budget: 678,367.00

EU contribution:542,694.00

רובריקות: