משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

The ULTIMATE project under Horizon 2020

10/05/2021 - 13:09
סרטון

The ULTIMATE project

Lead Researcher: Prof. Isam Sabbah and Dr. Katie Baransi Karkaby

Research Institute in Israel: Galilee Society in Shefa-Amr in partnership with Mekorot, Israel's national water company.

European Union programme: Horizon 2020

רובריקות: