משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

פעילות האיחוד האירופי בנוגע למאבק באנטישמיות

02/05/2019 - 15:33
סרטון

פעילות האיחוד האירופי בנוגע למאבק באנטישמיות

האיחוד האירופי נבנה על אפר שואת יהודי אירופה. זיכרון השואה ומאבק באנטישמיות הם מחובתנו כלפי הקהילה היהודית וחיוניים להגנת ערכים אירופיים משותפים. למידע נוסף אודות פעילות האיחוד האירופי בנוגע למאבק באנטישמיות: https://bit.ly/2AO7iiW

Languages:
רובריקות: