Delegation of the European Union to Israel

הודעה מקומית של האיחוד האירופי לרגל יום השואה בישראל

תל אביב, 11/04/2018 - 12:06, UNIQUE ID: 180411_2
Local Statements

משלחת האיחוד האירופי מפרסמת את ההודעה הבאה המוסכמת על ראשי משלחות מדינות האיחוד האירופי בישראל:

11 באפריל  2018

 

אנו מצטרפים הערב ביד ושם לנשיא ריבלין, לראש הממשלה נתניהו ולניצולים, לרגל פתיחת טקס יום השואה - יום הזיכרון לזכר קדושי השואה וגיבוריה. אנו מרכינים ראש, וזוכרים בלב כבד את ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה על ידי הנאצים בימים האפלים ביותר בהיסטוריה של אירופה. לשמע מילות הסיום של התפילה אל מלא רחמים הערב – "וינוחו בשלום על משכבם" – אנו מדגישים ומבטיחים את חובתנו ואחריותנו לעולם לא לשכוח.

הטקסים השנה מתחברים לציון 70 שנות עצמאות לישראל, בסימן "70 שנות זיכרון ותקומה: ניצולי שואה ומדינת ישראל".

זיכרון השואה לא עוצב רק על ידי סבלו הנורא של העם היהודי, אלא גם על ידי סיפורה יוצא הדופן של מדינת ישראל. ניצולי השואה החיים עדיין בינינו הם זיכרון חי לא רק לזוועות השואה אלא גם לעקשנות, ליצירתיות ולמאמץ האדירים שלהם בפיתוחה ובבנייתה של מדינה שקידמה את פניהם בבואם מרחבי אירופה שסועת הקרבות. הם התגברו על חוויות אימה בלתי נתפסות; הם בחרו בחיים על פני ייאוש, ועיצבו את ההצלחות שבהן ישראל גאה היום.

אנו חוזרים ומדגישים את חובתנו ואחריותנו להילחם בכל מי שמכחיש את הזוועות וטוען שמעולם לא התרחשו. אנו עומדים יחד כדי להיאבק באנטישמיות הממשיכה לערער את ביטחונם של האזרחים היהודיים שלנו והמאיימת על ערכי הליבה החזקים שלנו. האיחוד האירופי מחויב להילחם ללא הרף בכל צורה וביטוי של אנטישמיות ולעולם לא להרשות שהפרק האפל ביותר בהיסטוריה שלנו יחזור על עצמו.

 

אשת קשר לעיתונות:

משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

שרון אופנברגר 054-4282213

sharon.offenberger@eeas.europa.eu

Languages:

Author