Delegation of the European Union to Israel

EU Peacebuilding Initiative

15/06/2017 - 08:37
วิดีโอ

המחויבות של האיחוד האירופי לשלום היא לא רק במילים אלא גם במעשים!
יוזמת בניית השלום של האיחוד האירופי,תומכת בפרויקטים אזרחיים היוצרים מעורבות פעילה וחיובית של אזרחים ישראלים ופלסטינים דרך עבודה משותפת, העמקת ההבנה, ההיכרות והאמון ובאמצעות העצמה של הקהילות שהושפעו מהקונפליקט במידה הרבה ביותר. אנחנו מאמינים שהשלום מתחיל בין אנשים. צפו בסרטון וגלו איך כבר עכשיו היוזמה שלנו קורמת עור וגידים. 

Languages:
Tags:
บทบรรณาธิการ: