משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

Press and information team of the Delegation to MAURITIUS AND SEYCHELLES