Delegation of the European Union to Israel

12.1-22.2.2017 "מבט נוסף 2017” פרויקט קולנוע אירופי משוחזר

11/01/2017 - 14:59
Новини

Another Look #5

ברחבי אירופה משקיעים בהגנה על המורשת האודיו-ויזואלית של מדינותיהם השונות. תחת חסות האיחוד האירופי, ותוך שיתוף פעולה של שגרירויות ומכוני תרבות אירופים בישראל, הפרויקט מציג כל שנה מבחר של סרטים, אחד מכל אחת מהמדינות המשתתפות, בגרסאות משוחזרות ובפורמטי הקרנה איכותיים. באמצעות הקרנות אלה, תקוותנו היא להעלות מודעות לקולנוע אירופי קלאסי ולאמצעים בהם משמרים אותו.

התכנית השנה כוללת שמונה סרטים אירופים, אשר יוקרנו בסינמטקים של תל אביב, ירושלים, חיפה, חולון והרצליה במהלך ינואר-פברואר, 2017. בדומה למהדורות קודמות, גם המבחר הנוכחי תחום במסגרת תמטית. תמה זאת, "תשוקה חותכת", קושרת את הסרטים סביב עניינם בנוכחות תשוקות קיצוניות, תשוקות שהופכות לאובססיות, בחיי היום-יום שלנו. דרך יצירות אלה, תשומת לבנו מופנית לשאלות יסוד סביב סוגיית האובססיה: מתי תשוקה הופכת לשיגעון? מתי שגעון הופך למוסכמה? אילו קורבנות מוצדקים במימוש מאוויינו וחלומותינו, ואילו מוגדרים כהרסניים? התשובות שניתנות במקבץ זה, אף על פי שהן מעוצבות דרך עולם מונחים אירופי, וודאי לא יהיו זרות לקהל המקומי, מה שמעיד על קיומה של קרקע תרבותית ורגשית משותפת.

Languages:
Редакторські розділи: