משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

Press and information team of the Delegation to ISRAEL

Press and Information

Phone number: 

(972) 03-6137799