משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

Press and information team of the Delegation to the African Union