Delegation of the European Union to Israel

אודות משלחת האיחוד האירופי לישראל

12/05/2016 - 10:09
About us - structure and organisation

 

תפקיד המשלחת

  • לייצג את האיחוד האירופי בישראל ולהציג את העמדות והאינטרסים של האיחוד האירופי לממשלת ישראל במטרה כוללת לקדם את היחסים בין האיחוד האירופי וישראל.

 

  • בתחום הפוליטי, לייצג את עמדת האיחוד האירופי מול מקבלי החלטות בכירים בישראל, ולדווח על אירועים פוליטיים בישראל למטה האיחוד האירופי בבריסל.

 

  • בתחום הכלכלה והסחר, לקיים מגעים סדירים עם משרדי ממשלה וארגונים כלכליים, ולקדם קשרי סחר תקינים בין האיחוד האירופי וישראל.

 

  • בתחום הפרויקטים, לתאם מספר רב של תכניות ופרויקטים הן עם משרדי ממשלה ישראליים והן עם החברה האזרחית בישראל.

 

  • בתחום הדיפלומטיה הציבורית, להפיץ מידע ולענות על שאלות על האיחוד האירופי ויחסיו עם ישראל.  

 

  • בתחום המחקר והחדשנות, לסייע ביישום ההסכמים בין האיחוד האירופי וישראל ולקדם שיתוף פעולה בין ארגונים ישראליים וארגונים מן האיחוד האירופי. 

שגריר האיחוד האירופי למדינת ישראל, מר עמנואלֶה ז'ופרֶה
שגריר האיחוד האירופי למדינת ישראל, מר עמנואלֶה ז'ופרֶה
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל.

מאז פתיחת המשלחת ב-1981, התפתחו היחסים בין האיחוד האירופי וישראל באופן ניכר, והם כיום בין הנרחבים והעמוקים ביותר שהאיחוד האירופי נהנה מהם עם מדינה שלישית כלשהי בעולם.

האתר מביא חדשות על התפתחויות ביחסי האיחוד האירופי וישראל ועל מה שאנחנו במשלחת האיחוד האירופי לישראל עושים כדי לטפח ולהרחיב את היחסים האלה עוד יותר. הוא משמש גם כשער למידע מעודכן ומהימן על האיחוד האירופי, המדיניויות והמוסדות שלו.

בין אם אתם מחפשים את החדשות האחרונות מהאיחוד האירופי, מידע על יחסי האיחוד האירופי וישראל, מידע על מימון פרויקטים או, לחלופין, מתעניינים בנסיעה לאיחוד האירופי או לימודים בו, בטוחני שתגלו עניין באתר זה.

אני מאחל לכם שיטוט מהנה באתר שלנו, ואל-נא תהססו ליצור קשר עמנו במידה שיש לכם שאלות או הערות.

עמנואלֶה ז'ופרֶה

ראש המשלחת 

Ambassador's Office

Telephone number

+972 (0)3 6037799

+972 (0)3 6000900

Functional email

DELEGATION-ISRAEL-HOD@eeas.europa.eu

 

DELEGATION-ISRAEL@eeas.europa.eu

 

Political and Press Section

 

Functional email

DELEGATION-ISRAEL-PRESS-INFO@eeas.europa.eu

 

Trade and Economic Section

 

Functional email

DELEGATION-ISRAEL-TRADE@eeas.europa.eu

 

Research and Innovation Section

 

 

Functional email

Administration Section

 

Functional email

DELEGATION-ISRAEL-HOA@eeas.europa.eu

 

Operations Section

 

Functional email

DELEGATION-ISRAEL-OPERATIONS@eeas.europa.eu

 

Finance and Contracts Section

 

 

Functional email

 

DELEGATION-ISRAEL-FCS@eeas.europa.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Languages:
Editorial Sections: