משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

מדיניויות מפתח של האיחוד האירופי

22/09/2016 - 12:09
Promo Boxes

האיחוד האירופי פעיל בטווח רחב של נושאים, מזכויות אדם ועד תחבורה וסחר. רשימת נושאים המסכמים את עשייתו של האיחוד האירופי בתחומים נתונים, קישורים מועילים לגופים רלוונטיים, חוקים ומסמכים.

Languages: