משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

מדיניויות החוץ של האיחוד האירופי

22/09/2016 - 12:08
Promo Boxes

המדיניויות, האסטרטגיות, הכלים והמשימות של האיחוד האירופי בתחום החוץ לתמיכה ביציבות, לקידום זכויות אדם ודמוקרטיה, להפצת שגשוג ותמיכה באכיפת שלטון החוק וממשל תקין.

Languages: