משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל

Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied by Israel since June 1967

18/07/2013 - 00:00
מסמכים