Delegation of the European Union to Iraq

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Ühendkuningriik lahkub täna Euroopa Liidust ning temast saab kolmas riik. Kuigi me kahetseme Ühendkuningriigi otsust meie liidust lahkuda, austame täielikult seda valikut ja oleme valmis edasi liikuma.

Euroopa Liidu diplomaatiline esindatus tagatakse nüüdsest ELi delegatsiooniga, mis kuulub minu kui liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alluvusse.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini tutvustas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kolmandat eduaruannet „Kolm aastat Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamist – pilk tulevikku“, mida arutatakse ELi välis- ja kaitseministritega 17. juunil 2019 Luxembourgis toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Aruanne käsitleb edusamme, mis on tehtud viimase kolme aasta jooksul pärast üldise strateegia tutvustamist 2016. aasta juunis viies prioriteetses valdkonnas: liidu julgeolek, riikide ja sotsiaalne vastupanuvõime meie ida- ja lõunanaabruses, konfliktide ja kriiside lahendamiseks kasutatav integreeritud lähenemisviis, piirkondlik koostöö ning üldjuhtimine 21. sajandil. Aruandes tehakse ka ettepanekud tulevikus võetavate võimalike meetmete kohta.

Kõrge esindaja Federica Mogherini teeb täna komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu. Euroopa rahutagamisrahastu on järgmise mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks loodav eelarveväline vahend, mille eesmärk on hoida ära konflikte, kaitsta rahu ning tugevdada rahvusvahelist julgeolekut kogu maailmas nii Euroopa kodanike kui ka meie partnerite hüvanguks.

Rahvusvahelise olukorra pingelisuse suurenedes peab Euroopa Liit hakkama tõhusamalt tegutsema, et suuta paremini konflikte vältida, rahu kindlustada ja rahvusvahelist julgeolekut tugevdada. Ettepanekuga uue Euroopa rahutagamisrahastu kohta teeb Euroopa Liit järjekordse sammu enesele maailma mastaabis olulise koha kindlustamise suunas.