Delegation of the European Union to Iraq

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 2 of 2

Kõrge esindaja Federica Mogherini teeb täna komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu. Euroopa rahutagamisrahastu on järgmise mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks loodav eelarveväline vahend, mille eesmärk on hoida ära konflikte, kaitsta rahu ning tugevdada rahvusvahelist julgeolekut kogu maailmas nii Euroopa kodanike kui ka meie partnerite hüvanguks.

Rahvusvahelise olukorra pingelisuse suurenedes peab Euroopa Liit hakkama tõhusamalt tegutsema, et suuta paremini konflikte vältida, rahu kindlustada ja rahvusvahelist julgeolekut tugevdada. Ettepanekuga uue Euroopa rahutagamisrahastu kohta teeb Euroopa Liit järjekordse sammu enesele maailma mastaabis olulise koha kindlustamise suunas.