Delegation of the European Union
to Indonesia and Brunei Darussalam

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 13

در روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه، به قربانیان شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا موهن ادای احترام می‌کنیم. در زمانی که تمام دنیا در حال همکاری و تلاش برای غلبه بر همه‌گیری ویروس کرونا است، حقوق بشر باید همچنان کانون اصلی نبرد ما باشد. امروز، ما صدای صدها هزار نفر که قربانی شکنجه بوده‌اند و کسانی که امروز همچنان تحت شکنجه قرار دارند را می‌شنویم.

اعلامیه مشترک نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و دبیر کل شورای اروپا به

) ۰۱ مهر ۰۹۳۱ ( مناسبت روز اروپایی و جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، ۰۱ اکتبر ۷۱۰۲

ده سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (UNDRIP) را تصویب و چارچوبی برای حقوق، کرامت و رفاه مردمان بومی تعریف کرد.

اعلامیه فدریکا موگرینی، نماینده عالی در امور خارجی و سیاست امنیتی، از طرف اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی عدالت کیفری، ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷ (۲۶ تیر ۱۳۹۶)

بیانیه فدریکا موگرینی، نماینده عالی‌رتبه، از سوی اتحادیه اروپا به‌مناسبت روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی 21 مارس 2018

Pages