Delegation of the European Union
to Indonesia and Brunei Darussalam

Kontaktinformasjon

Delegation of the European Union
to Indonesia and Brunei Darussalam


Delegasjonsledelse: 
H.E. Vincent PIKET
Follow on Twitter @DubesUniEropa

Åpningstider: 
08:00 to 16::30 - Monday through Thursday
08:00 to 15:00 - Friday