Delegation of the European Union
to Indonesia and Brunei Darussalam

Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja: izjava visokega predstavnika EU / podpredsednika Josepa Borrella

Brussels, 25/06/2020 - 13:32, UNIQUE ID: 200625_11
Statements by the HR/VP

Ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja se spominjamo žrtev mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. V času, ko po vsem svetu združujemo moči, da bi premagali koronavirusno pandemijo, morajo človekove pravice ostati v središču naših prizadevanj. Na današnji dan poskrbimo, da se sliši glas na sto tisoče ljudi, ki so bili žrtve mučenja, in tistih, ki mučenje doživljajo zdaj.

Mučenja in drugega grdega ravnanja nikoli ni mogoče upravičiti. Prepoved mučenja je absolutna – mučenje je nezakonito ne glede na okoliščine. Evropska unija ponovno potrjuje, da je trdno zavezana odpravi mučenja po vsem svetu, in sicer s celovitim pristopom, ki vključuje prepoved, preprečevanje, odgovornost in pravno varstvo za žrtve.

Izkoreninjenje mučenja je svetovni izziv, zato bi moral biti tudi svetovni cilj. Ta cilj je mogoče doseči, vendar le, če ukrepamo skupaj. Konkretne rezultate lahko prinesejo skupna prizadevanja z mednarodnimi partnerji, zlasti Združenimi narodi, Svetom Evrope in Mednarodnim kazenskim sodiščem, regionalnimi organizacijami, nacionalnimi partnerji in civilno družbo. Dober primer sodelovanja je globalno Združenje za prepoved trgovine z izdelki za mučenje. Vse države pozivamo, naj se mu pridružijo.

Evropska unija ponovno poziva k vsesplošni ratifikaciji in učinkovitemu izvajanju Konvencije ZN proti mučenju in njenega opcijskega protokola. Ta cilj je uresničljiv, saj je konvencijo ratificiralo že 170 pogodbenic (nazadnje Angola in Oman), tako da jo mora ratificirati le še 25 držav.

EU prek evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice podpira organizacije civilne družbe, ki si prizadevajo za preprečevanje mučenja in pomoč žrtvam po vsem svetu. Konkretno je Evropska unija v zadnjem desetletju namenila več kot 80 milijonov evrov za podporo tistim, ki so na čelu teh prizadevanj. Še naprej bomo stali ob strani zagovornikom človekovih pravic, ki se po vsem svetu pogumno borijo proti mučenju.

Tags:
Editorial Sections:

Author