Delegation of the European Union to India and Bhutan

Chiến lược Hợp tác của EU tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Brussels, 19/04/2021 - 11:10, UNIQUE ID: 210416_13
Factsheets

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - trải dài từ bờ biển phía đông của châu Phi đến các quốc đảo Thái Bình Dương - là một khu vực mà EU từ lâu đã có mối quan hệ rộng và toàn diện với các đối tác của chúng tôi. Chiến lược mới được đưa ra vào tháng 4 năm 2021 tái cam kết về mặt chính trị của EU với khu vực nhằm đóng góp vào sự ổn định, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững dựa trên việc thúc đẩy dân chủ pháp quyền, nhân quyền và luật pháp quốc tế.