Delegation of the European Union to India and Bhutan

Ngày Thế giới chống lại Án tử hình, 10/10/2020: Tuyên bố chung của Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu và Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu

Brussels, 09/10/2020 - 15:13, UNIQUE ID: 201009_5
Joint Statements

Hôm nay, vào ngày châu Âu và Thế giới chống lại Án tử hình, Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu tái khẳng định sự phản đối với việc sử dụng hình phạt tử hình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và kêu gọi xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.

Chúng tôi hoan nghênh sự suy giảm tiếp tục của việc sử dụng án tử hình, khẳng định xu hướng chung hướng tới xóa bỏ hoàn toàn. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp việc thi hành án tử hình chỉ được thực hiện ở 20 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là một mức thấp lịch sử, tuy nhiên 20 nước vẫn là quá nhiều. Vì vậy chúng tôi muốn nhân dịp này kêu gọi tất cả các Quốc gia thành viên của Liên Hợp quốc ủng hộ Nghị quyết về việc Hoãn Áp dụng Án tử hình tại kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc vào tháng 12 năm 2020.

Liên minh Thế giới Chống lại Án tử hình dành riêng năm nay cho quyền có được đại diện pháp lý hiệu quả. Việc vi phạm quyền cơ bản này đã có những ảnh hưởng khác nhau tới những thành viên dễ bị tổn thương nhất của xã hội, những người không quen thuộc với hệ thống pháp luật hoặc không thể thuê được luật sư có kinh nghiệm. Điều cần thiết là các hệ thống tư pháp phải cung cấp các nguồn lực để chuẩn bị một biện pháp bào chữa hiệu quả, bao gồm cả các dịch vụ biên phiên dịch chính xác nếu cần.

Những kẻ gây tội ác phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt. Tuy nhiên, kinh nghiệm của những nước bãi bỏ án tử hình đã chỉ ra rằng hình phạt tử hình không ngăn chặn được tội phạm bạo lực cũng không góp phần tạo nên một xã hội an toàn hơn. Ngược lại, giết người như một hình phạt sẽ kéo dài một chu kỳ bạo lực vô nghĩa.

Chúng tôi kêu gọi những Quốc gia Thành viên Hội đồng châu Âu mà chưa tham gia các Nghị định thư liên quan đến Công ước châu Âu về Nhân Quyền và Nghị định thư Tùy chọn thứ Hai đối với Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị nhằm mục đích bãi bỏ án tử hình hãy tham gia ngay không chậm trễ. Hội đồng châu Âu và EU một lần nữa kêu gọi Belarus, quốc gia châu Âu duy nhất vẫn đang thực hiện các vụ hành quyết, bãi bỏ án tử hình và hãy tham gia cùng phần lớn các quốc gia đã từ bỏ thủ tục tàn ác và vô nhân đạo này một lần và mãi mãi. Chúng tôi cũng kêu gọi các Quốc gia quan sát viên của Hội đồng châu Âu, những nước vẫn chưa bãi bỏ hình phạt tử hình, thúc đẩy một cuộc tranh luận cởi mở về những trở ngại ngăn cản con đường của họ hướng tới việc bãi bỏ án tử hình.

Chúng tôi mong Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu thông qua Khuyến nghị liên quan đến việc buôn bán hàng hóa được sử dụng để tra tấn và/hoặc trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục – bao gồm cả hình phạt tử hình. Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả các quốc gia tham gia vào Liên minh Toàn cầu về Thương mại Không Tra tấn, một ví dụ đáng chú ý về hợp tác toàn cầu chống tra tấn và án tử hình, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực hướng tới việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế chung về thương mại không tra tấn.

 

Bộ phận Biên tập:

Tác giả