Delegation of the European Union to Iceland

Liên minh châu Âu và Pháp hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và quản lý nước, tài nguyên thiên nhiên

Hanoi, 12/05/2020 - 06:09, UNIQUE ID: 200512_1
Press releases

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Quỹ Quản lý Nước và Tài nguyên Thiên nhiên (WARM) mới này nhằm cải thiện năng lực quản lý của Việt Nam đối với nguồn nước và các khu vực ven biển vì một sự phát triển bền vững hơn.

Quỹ WARM sẽ hỗ trợ cho việc chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư có tính chiến lược hơn, bao gồm cả hạ tầng cứng và mềm, trong các lĩnh vực quản lý nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, ứng phó với những thách thức quan trọng tại địa phương như lũ lụt và xói mòn đường bờ biển mà biến đổi khí hậu đã khiến các hiện tượng trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm thu được từ các dự án này sẽ đóng góp vào quá trình đối thoại chính sách chiến lược về khí hậu, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Theo thỏa thuận, EU cung cấp viện trợ không hoàn lại 20 triệu euro cho AFD. Thông qua phối hợp với các chính quyền trung ương và địa phương Việt Nam, AFD sẽ huy động Quỹ WARM nhằm chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư được đồng tài trợ thông qua các khoản cho vay của AFD và các nguồn lực của chính Việt Nam trong giai đoạn 2021-2029 với tổng nguồn vốn ước tính là 200 triệu euro.

Đại sứ EU, ông Giorgio Aliberti cho biết “Thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò hết sức quan trọng vì tính bền vững trong sự phát triển của Việt Nam, và nước và tài nguyên thiên nhiên chính là một nhân tố then chốt của vấn đề này. Mục đích của khoản viện trợ không hoàn lại 20 triệu euro này là nhằm hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới một tương lai xanh hơn và kiên cường hơn. Việc viện trợ này hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên toàn cầu của EU về các quan hệ đối tác quốc tế với yêu cầu đạt được các Thỏa thuận Xanh. Sự tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên sẽ giúp khôi phục và bảo tổn các hệ sinh thái, tăng cường sức chống chịu của người dân địa phương và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19”.

Ông Fabrice Richy, Giám đốc AFD tại Việt Nam bổ sung: “Quỹ WARM đáp ứng trực tiếp những nhu cầu của các đối tác Việt Nam, bao gồm cả các tỉnh thụ hưởng, thông qua việc đẩy nhanh công tác đánh giá và thực hiện các dự án đầu tư chiến lược dành cho một con đường phát triển với sức chống chịu tốt của các địa phương bằng cách tài trợ cho các nghiên cứu trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ kỹ thuật. Các dự án này nằm ở vị trí trung tâm trong hợp tác của Pháp tại Việt Nam, đặc biệt là thông qua các ưu tiên sau: sự thích ứng của các thành phố và địa phương với biến đổi khí hậu và thiên tai; việc quản lý nguồn nước được cải thiện và tích hợp, việc quản lý vùng ven biển được tích hợp. Đây thực sự là một giá trị gia tăng cho tất cả các bên.”

Việt Nam là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Nhiệt độ và mực nước biển tăng, cùng với tần suất và mức độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan kết hợp với sự phát triển dân số và đô thị hóa đang làm tăng rủi ro của xói mòn bờ biển, ngập lụt đô thị và hạn hán. Trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững, EU và AFD hiện đang tích cực giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực về giảm nhẹ (chuyển đổi năng lượng) và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tin về EU:  https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_en

Thông tin về AFD: http://www.afd.fr

Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là cơ quan nhà nước triển khai tài trợ, hỗ trợ và thúc đấy quá trình chuyển đổi, hướng về một thế giới bền vững và công bằng hơn. Là Cơ quan hỗ trợ của Pháp về đầu tư và phát triển bền vững tại nước ngoài, chúng tôi cùng các đối tác tạo ra những giải pháp chung cùng với và vì người dân trong các quốc gia phía Nam của thế giới.

Tài trợ cho hơn 4,000 dự án trong các khu vực hải ngoại của Pháp và khoảng 115 quốc gia, đội ngũ AFD nỗ lực thúc đẩy y tế, giáo dục và bình đẳng giới, đồng thời làm việc để bảo vệ nguồn tài nguyên chung của chúng ta – hòa bình, giáo dục, y tế, đa dạng sinh học và khí hậu ổn định. Đó chính là cách thể hiện cam kết của Pháp và người dân Pháp đã thực hiện để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Hướng về một thế giới chung.

Liên hệ với Phái đoàn EU tại Việt Nam: Bich.Vien@eeas.europa.eu

Languages:
Bộ phận Biên tập: