Delegation of the European Union to Iceland

הודעת ראשי הקוורטט עם פרסום הדו"ח של הקוורטט

Bruxelles, 29/07/2016 - 00:00, UNIQUE ID: 161012_6
Press releases

כפועל יוצא מהחלטתם אשר פורסמה במינכן ב 12- בפברואר 2016 , ותוך הדגשת מחויבותם לתמוך בפתרון כולל, צודק ובר קיימא לסכסוך הישראלי-פלסטיני, נציגי הקוורטט – שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי, הנציגה העליונה של האיחוד האירופי לענייני חוץ וביטחון פדריקה מוגריני, ומזכ"ל האו"ם באן קי מון – מציגים דו"ח אודות המצב בשטח, המתמקד באיומים העיקריים על השגת הסכם שלום ומגיש המלצות לקידום פתרון שתי המדינות.

הקוורטט מזמין את שני הצדדים לעבוד עמו כדי ליישם את המלצותיו וליצור את התנאים לחידוש משא ומתן
משמעותי אשר יישב את כל הסוגיות הנוגעות למעמד הסופי.

רובריקות: