Delegation of the European Union to Honduras

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 8 of 8

Ove godine obeležavamo 10. godišnjicu Povelje o osnovnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima deteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom sveta. Posebno su deca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Prisiljeni su da traže utočište, regrutuju ih za vojnike, prisiljavaju ih na dečiji rad ili ih razdvajaju od porodice protiv svoje volje.

Imam privilegiju i čast da preuzmem ulogu visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije

On 1 December, Josep Borrell assumed the post of EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.

Jednakost između žena i muškaraca jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije, obuhvaćena našim ugovorima. Naša Unija je pionir u borbi protiv diskriminacije po osnovu roda i možemo da budemo ponosni na ostvareni napredak: Evropa je jedno od najsigurnijih i najjednakijih mesta za žene u svetu.

Izjava visoke predstavnice/potpredsednice Federike Mogerini i komesara za pitanja humanitarne pomoći i upravljanje krizama Hristos Stilijanides povodom Svetskog dana humanitarnih radnika 2017. godine

Grantovi se mogu dodeliti u vidu donacija trećim stranama koje su deo aktivnosti spoljne pomoći. Grantovima upravljaju EuropeAid (DEVCO) ili Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG Near). ESSP ne upravlja grantovima.