Delegación de la Unión Europea en Honduras

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 1005

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a prezentat cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei globale a Uniunii Europene, intitulat „Strategia globală a UE în practică - după trei ani de la elaborare, privind către viitor”, care va fi discutat de miniștrii de externe și ai apărării din UE la Consiliul Afaceri Externe din 17 iunie 2019, de la Luxemburg. Raportul analizează progresele obținute în ultimii trei ani de la prezentarea Strategiei globale, în iunie 2016, în cinci domenii prioritare - securitatea Uniunii, reziliența statală și socială la est și la sud, o abordare integrată a conflictelor și a crizelor, ordinile regionale de cooperare și guvernanța mondială pentru secolul 21 - și oferă posibile orientări pentru anii următori.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová predložila tretiu správu o pokroku pri vykonávaní globálnej stratégie Európskej únie pod názvom „Globálna stratégia EÚ v praxi – po troch rokoch hľadíme do budúcnosti“, o ktorej budú na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. júna 2019 v Luxemburgu diskutovať ministri zahraničných vecí a ministri obrany EÚ. Správa sa zaoberá pokrokom dosiahnutým za posledné tri roky od predstavenia globálnej stratégie v júni 2016, a to v týchto piatich prioritných oblastiach: bezpečnosť Únie, odolnosť štátov a sociálnych systémov na juhu a východe, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, kooperatívne regionálne usporiadania a globálne riadenie v 21. storočí. Zároveň navrhuje možné smerovanie ďalšieho postupu v nasledujúcich rokoch.

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Idiomas:

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Idiomas:

Today, an estimated 152 million children are victims of child labour worldwide. These 152 million children are being denied their right to have access to education and to a safe living environment. On the occasion of the World Day against Child Labour on 12 June, the European Union, alongside its international partners, reiterates its strong commitment towards guaranteeing the fundamental human rights of every child, as defined in the 2030 Agenda for Sustainable Development target to end child labour in all its forms by 2025.

La Delegación de la Unión Europea en Honduras está buscando un Oficial de Prensa e Información (Grupo 1) Ref. DUE- HND-001-2019

Pages