Delegation of the European Union to Honduras

Kosovska administracija mora biti efikasnija u sprovođenju propisa o dvojezičnosti

26/09/2019 - 13:43
News stories

Ambasadorka Apostolova razgovarala je sa kosovskim komesarom za jezike Slavišom Mladenovićem o primeni Zakona o Službenim Jezicima

 

Na ovaj Evropski dan jezika, Šefica Kancelarije EU / specijalni predstavnik EU, Natalija Apostolova, razgovarala je sa kosovskim komesarom za jezike Slavišom Mladenovićem o primeni zakona o upotrebi jezika. Institucije na Kosovu moraju da ulože više napora u pogledu primene dvojezičnosti, uključujući uspostavljanje centralne prevodilačke jedinice na čijem će čelu biti kancelarija poverenika za jezike.

 

 

"Bez mlađih generacija koje će biti u stanju da nauče druge jezike, što će se odnositi na budućnost dvojezičnosti i dublje kulturne i društvene komunikacije. U interesu je celog Kosova da neguje društvo u kome svi osećaju Kosovo kao svoj dom. Evropski dan Jezika daje podršku našim zajedničkim vrednostima poštovanja i promovisanja jezičke i kulturne različitosti ", rekla je ambasadorka Apostolova.

Languages:
Urednički odeljci: