Delegation of the European Union to Honduras

Press and information team of the Delegation to MOZAMBIQUE

Press and Information

Phone number: 

+ 258 21 481000