Delegation of the European Union to Haiti

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 1091

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι παρουσίασε την τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η συνολική στρατηγική της ΕΕ στην πράξη — Τρία χρόνια μετά, κοιτάμε μπροστά»· η έκθεση αυτή θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την τελευταία τριετία, από την παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής τον Ιούνιο του 2016, σε πέντε τομείς προτεραιότητας (την ασφάλεια της Ένωσης, την ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορά μας, τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων, τις περιφερειακές δομές συνεργασίας και την παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα) και διατυπώνει πιθανές κατευθύνσεις για τη μελλοντική πορεία κατά τα επόμενα έτη.

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Today, an estimated 152 million children are victims of child labour worldwide. These 152 million children are being denied their right to have access to education and to a safe living environment. On the occasion of the World Day against Child Labour on 12 June, the European Union, alongside its international partners, reiterates its strong commitment towards guaranteeing the fundamental human rights of every child, as defined in the 2030 Agenda for Sustainable Development target to end child labour in all its forms by 2025.

Languages:

Pages