Delegation of the European Union to Haiti

Tuyên bố của Người phát ngôn về việc kết án ông Nguyễn Ngọc Ánh tại Việt Nam

Bruxelles, 07/06/2019 - 06:30, UNIQUE ID: 190607_1
Statements by the Spokesperson

Tuyên bố của Người phát ngôn

Việc kết án 6 năm tù và 5 năm quản chế đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh vào ngày 6 tháng 6 là một diễn biến đáng lo ngại. Quyền tự do ý kiến và biểu đạt - trực tuyến và ngoại tuyến – là những quyền của con người, và rất quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, công bằng xã hội, thịnh vượng cũng như phát triển toàn diện và bền vững.

Quyền của ông Nguyễn Ngọc Ánh trong việc tự do biểu đạt một cách ôn hòa được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam đã ký kết tham gia trong đó bao gồm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Việc kết án này vì vậy là sự vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ quốc gia và quốc tế.

Liên minh châu Âu mong đợi các cơ quan chức năng Việt Nam ngay lập tức thả ông Nguyễn Ngọc Ánh cũng như tất cả các blogger và những nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ vì việc biểu đạt ý kiến một cách ôn hòa. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi đồng thời hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam cũng như với các đối tác liên quan khác để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Editorial Sections: