Delegation of the European Union to Haiti

Tuyên bố chung của Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh và Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu vào Ngày châu Âu và thế giới chống lại án tử hình.

Bruxelles, 10/10/2017 - 09:00, UNIQUE ID: 171009_11
Press releases

Tuyên bố chung của Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh và Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu vào Ngày châu Âu và thế giới chống lại án tử hình.

Vào ngày châu Âu và Thế giới chống lại án tử hình, Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu đã tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ và dứt khoát của mình đối với án tử hình trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp. Án tử hình là biện pháp không phù hợp với nhân phẩm con người. Nó còn là một sự đối xử phi nhân đạo và hèn hạ, không có bất kỳ một tác dụng răn đe nào đã được minh chứng, đồng thời khiến cho những quyết định sai lầm trong xét xử không thể rút lại và gây hậu quả chết người.

Việc bãi bỏ án tử hình là một thành tựu đặc biệt tại châu Âu, tất cả Liên minh châu Âu và các nước thành viên của Hội đồng châu Âu đều đã xóa bỏ án tử hình. Việc bãi bỏ án tử hình trong luật hoặc trên thực tế là một điều kiện tiên quyết cho tư cách thành viên của Hội đồng châu Âu và việc cấm hoàn toàn án tử hình trong mọi hoàn cảnh đã được nêu trong Hiến chương về các Quyền Căn bản của Liên minh châu Âu. Việc tái áp dụng án tử hình ở bất kỳ một nước thành viên nào sẽ đi ngược lại những giá trị và nghĩa vụ cơ bản của cả hai Tổ chức. Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu kêu gọi tất cả các nước châu Âu thông qua các nghị định thư của Công ước châu Âu về Nhân quyền nhằm mục đích bãi bỏ án tử hình.

Cả hai Tổ chức yêu cầu Belarus, quốc gia châu Âu duy nhất vẫn còn áp dụng án tử hình, hoãn thi hành án tử hình, coi đây là bước đi quyết định nhằm đưa quốc gia này gần hơn tới các tiêu chuẩn pháp luật được áp dụng trên toàn châu Âu.

Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu tái kêu gọi một cách mạnh mẽ các nước trên thế giới vẫn còn áp dụng án tử hình cần ngay lập tức thiết lập việc hoãn thi hành án và coi đây là bước đi đầu tiên hướng tới bãi bỏ án tử hình, đồng thời cần giảm những án tử hình còn lại xuống còn chung thân. Trong mọi trường hợp, tất cả các quốc gia này đều bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế và do đó cần phải tránh thi hành án tử hình đối với trẻ vị thành niên, những người bị tâm thần hoặc thiểu năng trí tuệ, hoặc trong các trường hợp không phải là những tội ác nghiêm trọng nhất (đáng chú ý như việc tử hình không thể được áp dụng đối với những người bị kết án các tội về kinh tế hoặc buôn bán ma túy). Bên cạnh đó, việc thi hành án cũng không nên diễn ra nếu không có sự thông tin liên lạc phù hợp với người thân và luật sư của cá nhân bị kết án.

Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu hoan nghênh xu hướng toàn cầu hiện nay hướng tới việc bãi bỏ án tử hình, dẫn tới kết quả là hơn hai phần ba số lượng các quốc gia trên thế giới đã bãi bỏ án tử hình trong luật pháp hoặc trên thực tiễn. Động lực toàn cầu này cần phải được nắm bắt nhằm thúc đẩy xóa bỏ án tử hình ở những quốc gia còn lại vẫn đang áp dụng. Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ cho xu hướng bãi bỏ trên toàn cầu này. Cả hai Tổ chức sẽ triển khai tất cả những biện pháp hiện có nhằm đấu tranh với những sự tra tấn và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng có liên quan tới việc áp đặt và áp dụng án tử hình.

Bộ phận Biên tập:

Tác giả