Delegation to Guyana, for Suriname, and with responsibility for Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Saint Barthelemy, Sint Eustatius and Sint Maarten.

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Rahvusvahelisel piinamisohvrite toetamise päeval avaldame austust piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise ohvritele. Ajal, mil maailm ühendab jõupingutused koroonaviiruse pandeemiast ülesaamiseks, peavad inimõigused jääma meie võitluse keskmesse. Täna kostame nende sadade tuhandete inimeste eest, kes on langenud piinamise ohvriks, ja nende eest, keda tänapäeval ikka veel piinatakse.

Ühendkuningriik lahkub täna Euroopa Liidust ning temast saab kolmas riik. Kuigi me kahetseme Ühendkuningriigi otsust meie liidust lahkuda, austame täielikult seda valikut ja oleme valmis edasi liikuma.

Euroopa Liidu diplomaatiline esindatus tagatakse nüüdsest ELi delegatsiooniga, mis kuulub minu kui liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alluvusse.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini tutvustas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kolmandat eduaruannet „Kolm aastat Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamist – pilk tulevikku“, mida arutatakse ELi välis- ja kaitseministritega 17. juunil 2019 Luxembourgis toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Aruanne käsitleb edusamme, mis on tehtud viimase kolme aasta jooksul pärast üldise strateegia tutvustamist 2016. aasta juunis viies prioriteetses valdkonnas: liidu julgeolek, riikide ja sotsiaalne vastupanuvõime meie ida- ja lõunanaabruses, konfliktide ja kriiside lahendamiseks kasutatav integreeritud lähenemisviis, piirkondlik koostöö ning üldjuhtimine 21. sajandil. Aruandes tehakse ka ettepanekud tulevikus võetavate võimalike meetmete kohta.