Delegation of the European Union to Guinea

Press and Media

Vandaag stelt hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini, met de steun van de Commissie, een Europese Vredesfaciliteit (EVF) voor. De EVF is een extrabudgettair fonds voor de loop¬tijd van het volgende meerjarig financieel kader om conflicten te voorkomen, vrede in stand te houden en de
In een steeds complexer mondiaal klimaat moet de Europese Unie haar inspanningen opschroeven om conflicten te voorkomen, vrede op te bouwen en de internationale veiligheid te versterken. Met het voorstel voor een nieuwe Europese vredesfaciliteit versterkt de Europese haar rol als wereldspeler.
La Commission européenne a annoncé qu'elle appuiera à hauteur de 400 millions d'euros le Plan national de développement économique et social de la Guinée présenté aujourd'hui à Paris lors du Groupe consultatif.
Le Parc s’étend sur 300 000 hectares sur le bassin versant du fleuve Gambie qui prend sa source en Guinée.
Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk- een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse
La Délégation de l’UE en Guinée célèbre la Fête de l’Europe 2019 à Conakry
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Videos: 
Erasmus+ International Dimension
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility
Videos: 
The Humanitarian Principles
ECHO World Humanitarian Day
Animation on the 4 humanitarian principles
In een steeds complexer mondiaal klimaat moet de Europese Unie haar inspanningen opschroeven om conflicten te voorkomen, vrede op te bouwen en de internationale veiligheid te versterken. Met het voorstel voor een nieuwe Europese vredesfaciliteit versterkt de Europese haar rol als wereldspeler.