ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირი საქართველოში და საქართველოს მთავრობა იწყებს ახალ 150 მილიონი ლარის ოდენობის პროგრამას, რომელიც ხელს შეუწყობს პროფესიული განათლების ზრდასა და შრომის ბაზრის განვითარებას საქართველოში.

29/10/2019 - 13:20
News stories

5 წლიანი პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 105,000 საქართელოს მოქალაქეს დასაქმებაში, მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების, გაუმჯობესებული შრომითი პოლიტიკის და სამეწარმეო გადამზადების გზით.

სამშაბათი, 29 ოქტომბერი 2019, თბილისი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა, მიხეილმა ბათიაშვილმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, კარლ ჰარცელმა და ევროპული განათლების ფონდის დირექტორმა, ჩეზარე ონესტინმა, „განათლება დასაქმებისთვის” (Skills4Jobs) პროგრამის მეორე ფაზა ოფიციალურად გახსნეს. ღონისძიება გაიმართა სსიპ გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში.

ახალი ხუთწლიანი პროგრამა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი 48.85 მილიონ ევროს (დაახლოებით 156 მილიონი ლარი) შეადგენს, მიზნად ისახავს შესაბამისი უნარების და პროფესიული განათლების, სწავლების, მეწარმეობის დარგში არსებული მომსახურების და საგანმანათლებლო შესძლებლობების თანხვედრას, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის, ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საქართველოს მასშტაბით. პროგრამის ძირითადი ამოცანებია:

  • პროფესიული განათლებისა და სწავლების მეშვეობით, საქართველოს მასშტაბით, 15-29 წლამდე ახალგაზრდების დასაქმების მაჩვენებლის სულ მცირე 10%-იანი ზრდა 2017 წელთან შედარებით;
  • რეგიონებში პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულ დასაქმების მაძიებელთა სულ მცირე 20%-ის დასაქმება სამი თვის ვადაში;
  • ხუთწლიანი მოსალოდნელი ეროვნული უნარების  ანგარიშის გამოქვეყნება.

გახსნის ცერემონიაზე, ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში, კარლ ჰარცელმა აღნიშნა: “დასაქმების საკითხი მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის ნებისმიერ ქვეყანაში. მთავარია,  რომ დასაქმების მაძიებელს გააჩნდეს ბაზარზე მოთხოვნადი ცოდნა-უნარები და შეეძლოს შესაბამისი სამსახურის შოვნა. “განათლება დასაქმებისთვის” (Skills4Jobs) პროგრამის მეშვეობით, ევროკავშირი დაეხმარა საქართველოს მთავრობას 750-ზე მეტი მასწავლებლის გადამზადებასა და 100-ზე მეტი შესაბამისი, თანამედროვე პროფესიული სასწავლო კურსის შექმნაში. ასევე, ჩვენი ხელშეწყობით შეიქმნა ისეთი მექანიზმები, როგორიცაა ეროვნული შრომითი საჭიროებების კვლევა, ვორქნეტი და საპილოტე დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრები. აღნიშნული აქტივობების შედეგად, 30,000-ზე მეტმა ადამიანმა იშოვა სამუშაო ადგილი, თუმცა მათი უმეტესობა დასაქმდა თბილისსა და დიდ ქალაქებში. ამ ახალი პროგრამის ფარგლებში, ჩვენ ვგეგმავთ მსგავსი ქმედებების წარმატებულად განხორციელებას რეგიონებში, რაც უზრუნველყოფს რეგიონის მოსახლეობის, კერძოდ ახალგაზრდების, ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფების ხელმისაწვდომობას პროფესიული განათლების სისტემებზე. ბუნებრივია, რომ მხოლოდ ეს პროგრამა არ არის საკმარისი საბოლოო შედეგის მისაღწევად, რადგან ასევე საჭიროა არსებობდეს მტკიცე პოლიტიკური ნება და მზადყოფნა. ვიმედოვნებთ, რომ მომდევნო წლებშიც ვითანამშრომლებთ საქართველოს მთავრობასთან პოლიტიკის შემუშავებაზე, რაც ხელს შეუწყობს უფრო მეტი და უკეთესი დასაქმების შესაძლებლობების შექმნას საქართველოს მოქალაქეებისთვის”.

ცოდნა-უნარების განვითარება საქართველოში, ევროპული განათლების ფონდის საქმიანობის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის ახალგაზრდები მიიღებენ სარგებელს მიმდინარე რეფორმებიდან, უკეთესი განათლებისა და გადამზადების შესაძლებლობების მეშვეობით, რაც მათ დაეხმარებათ უკეთესი სამუშაო ადგილების პოვნაში”- აღნიშნა ჩეზარე ონესტინმა, ევროპული განათლების ფონდის დირექტორმა.

პროგრამა მოიცავს რამდენიმე დამხმარე კომპონენტს: საქართველოს მთავრობასთან 30 მილიონი ევროს ოდენობის (დაახლოებით 95 მილიონი ლარი) სექტორის რეფორმის შესრულების კონტრაქტს, რომლის ფარგლებშიც, პირდაპირი ყოველწლიური დაფინანსების მიიღება მიღწეული შედეგების საფუძველზე; ევროკავშირის ორი დაძმობილების (Twinning) პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირის ქვეყნებიდან მოწვეული საჯარო მოხეელეები დაეხმარებიან საქართველოს რეფორმების გატარებაში; და კერძო სექტორული ტექნიკური დახმარების პროექტები, როლებიც სათანადო დახმარებას გაუწევენ სამინისტროებს. გარდა ამისა, 7 მილიონი ევროს (დაახ. 22 მილიონი ლარის) ოდენობის გრანტები გამოიყოფა კერძო ან საჯარო სექტორისათვის, ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის, რათა მოხდეს დასაქმების შესაძლებლობების ზრდა რეგიონებში.

პროგრამა ემყარება 2013-2018 წლებში მიმდინარე, 27 მილიონი ევროს (დაახლოებით 80 მილიონი ლარი) ოდენობის „განათლება დასაქმებისთვის” (Skills4Jobs) პროგრამის პირველი ფაზის ფარგლებში მიღწეულ შედეგებს. პროგრამის პირველი ფაზის ძირითად მიზნებს წარმოადგენდა შრომითი ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემუშავება, 69 მუნიციპალიტეტში დასაქმების მხარდამჭერი სერვისების გაფართოება და worknet.gov.ge  საიტის შექმნა. ასევე, გაუმჯობესდა პროფესიული განათლების ხარისხი, კერძოდ განახლდა და თავიდან დაინერგა 100-ზე მეტი დასაქმების სტანდარტი, გადამზადდა 762 მასწავლებლი და  ყველა საჯარო კოლეჯში დაინერგა სამეწარმეო სწავლება.

აღნიშნული აქტივობების შედეგად, ჯამში დაახლოებით 30,000 დასაქმებით დაინტერესებული პირი დასაქმდა. პროგრამის მეორე ფაზა მიზნად ისახავს აღნიშნული მიღწევები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონშიც დანერგოს.

პროგრამის ოფიციალური გახსნის შემდეგ გაიმართა მაღალი დონის პანელური დისკუსია, საქართველოში შრომით ბაზარზე არსებულ გამოწვევებსა და პერსეპქტივებზე. დისკუსიის დროს, სიტყვით გამოვიდნენ ევროპული განათლების ფონდის დირექტორი, ჩეზარე ონესტინი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, კარლ ჰარცელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე, თამილა ბარკალაია, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე, გიორგი ვაშაკიძე, საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, მაიამ ჯაში და საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, თამარ ხულორდავა.

დამატებითი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ:

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ქმნიან სტაბილურ, დემოკრატიულ და მდგრადი განვითარების ზონას, და ამავდროულად ინარჩუნებენ საკუთარ კულტურულ მრავალფეროვნებას, ტოლერანტობას და ინდივიდუალურ თავისუფლებას. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა სწორედ ამ ღირებულებებს ემყარება.აღნიშნული პარტნიორობის ფარგლებში, ევროკავშრმა საქართველოს ევროპული ბაზართან წვდომა მიანიჭა და უვიზო მიმოსვლა აამოქმედა. ამას გარდა, მხარს უჭერს საქართველოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. ევროკავშირი ყოველწლიურად დაახლოებით 360 მილიონ ლარს გამოყოფს საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგისა და მომავალი ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად.  

ევროპული განათლების ფონდის შესახებ

ევროპული განათლების ფონდი ევროკავშირის სააგენტოა, რომელიც 29 სამეზობლო ქვეყანას ეხმარება მათი განათლებისა და გადამზადების სისტემების რეფორმირებაში, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთოებების პოლიტიკაზე დაფუძვნებით. ადამიანური რესურსის განვითარების მხარდაჭერით, ევროპული განათლების ფონდი ხელს უწყობს სამეზობლო ქვეყნების სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასა და ხანგრძლივ სტაბილურობას. ევროპული განათლების ფონდი იტალიის ქალაქ ტურინში მდებარეობს და 130 ადამიანი ყავს დასაქმებული.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით:

  • თამრიკო მიქაძე, პრესისა და ინფორმაციის ოფიცერი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, tamriko.mikadze@eeas.europa.eu 
  • თამარ კვარაცხელია, ევორკავშირის საკომუნიკაციო პროექტი, tamar.kvaratskhelia@landell-mills.com
Languages:
რედაქტორი: