ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

Invitation by Carl Hartzell

02/05/2019 - 07:35
ვიდეო

რედაქტორის ნაწილი: