ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

/file/international-day-peace_kaInternational Day of Peace

/file/federica-mogherini-presents-eu-global-strategy_kaFederica Mogherini presents the EU Global Strategy

/file/paris-agreement-world-unites-fight-climate-change_kaThe Paris Agreement: the world unites to fight climate change

In Focus