Delegation of the European Union to Georgia

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 12

Danas je međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT) Ovom prilikom, želim da ovaj blog post usredsredim na ljude koji i dalje trpe diskriminaciju i nasilje zbog svog identiteta i zato što ne mogu da žive i vole slobodno prema svom izboru. Konkretnije, želim da odam počast zajednici lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI+) i svim LGBTI+ aktivistima koji brane pravo da budu svoji.

Dan Evrope obeležavamo 9. maja 70. godišnjica Šumanove deklaracije daje priliku da se razmisli o tome šta znači evropska integracija i o ulozi EU u svetu. Želeo bih da iskoristim ovaj blog post da to učinim iz ličnog ugla, da vidim zašto je Evropu kao ideju i politički projekat vredno braniti.

Sada je već više od mesec dana otkako je korona virus u Evropi. Iako svakodnevno radimo na rešavanju krize u svim aspektima, dobro je odstupiti korak u stranu i razmišljati o tome šta znači živeti sa virusom COVID19 za naš svakodnevni život, za Evropu, za svet, ako i kako će to uticati na naše društvo.

Ove godine obeležavamo 10. godišnjicu Povelje o osnovnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima deteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom sveta. Posebno su deca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Prisiljeni su da traže utočište, regrutuju ih za vojnike, prisiljavaju ih na dečiji rad ili ih razdvajaju od porodice protiv svoje volje.

On 1 December, Josep Borrell assumed the post of EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.

Jednakost između žena i muškaraca jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije, obuhvaćena našim ugovorima. Naša Unija je pionir u borbi protiv diskriminacije po osnovu roda i možemo da budemo ponosni na ostvareni napredak: Evropa je jedno od najsigurnijih i najjednakijih mesta za žene u svetu.

Izjava visoke predstavnice/potpredsednice Federike Mogerini i komesara za pitanja humanitarne pomoći i upravljanje krizama Hristos Stilijanides povodom Svetskog dana humanitarnih radnika 2017. godine

Grantovi se mogu dodeliti u vidu donacija trećim stranama koje su deo aktivnosti spoljne pomoći. Grantovima upravljaju EuropeAid (DEVCO) ili Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG Near). ESSP ne upravlja grantovima.

Pages