ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 2108

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ევროკავშირი აღნიშნავენ წყლის ლაბორატორიის დღეს, რაც დაკავშირებულია ევროკავშირის მიერ გადმოცემულ ახალი ლაბორატორიულ აღჭურვილობასთან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ”ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის” (EUWI +).

Languages:

Five year programme to assist 105,000 Georgians find jobs by expanding high quality vocation education, improving labour policies, and supporting entrepreneurship training

Languages:

5 წლიანი პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 105,000 საქართელოს მოქალაქეს დასაქმებაში, მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების, გაუმჯობესებული შრომითი პოლიტიკის და სამეწარმეო გადამზადების გზით.

Languages:

The third high-level EU–Georgia Strategic Security Dialogue took place on 25 October 2019 in Tbilisi.

Languages:

საქართველო-ევროკავშირის უსაფრთხოებისსაკითხებზე სტრატეგიული დიალოგის მაღალიდონის მესამე შეხვედრა 2019 წლის 25 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა. შეხვედრამკიდევ ერთხელ დაადასტურა ორივე მხარისძლიერი ინტერესი საგარეო და უსაფრთხოებისპოლიტიკის სფეროებში მჭიდროთანამშრომლობასთან დაკავშირებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორისასოცირების შესახებ შეთანხმებისშესაბამისად. მხარეებმა განიხილესუსაფრთხოების და ჰუმანიტარული მდგომარეობა საქართველოს აფხაზეთისა დაცხინვალის / სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, რაც ასევე რუსეთთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში ადგილზე განვითარებულ მოვლენებს მოიცავდა და ე

Languages:

EU funded Local Action Groups supported by Mercy Corps, People in Need, CARE Austria and ELARD mobilised local government, private sector and civil society and helped create over 600 new permanent jobs.

Languages:

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ორგანიზაციების „მერსი ქორფს“-ის, „ფიფლ ინ ნიდ“-ის, „ქეა ავსტრია“-ს და სოფლის განვითარების ევროპული ასოციაციის მიერ მხარდაჭერილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებმა ადგილობრივი მთავრობის, კერძო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზებით 600-ზე მეტი მუდმივი სამუშაო ადგილი შექმნეს.

Languages:

On 24 October we celebrate the laying of the first stone of the most universal multilateral project in history: the United Nations.

Languages:

Le 24 octobre, nous célébrons la pose de la première pierre du projet multilatéral le plus universel de l’histoire: les Nations unies.

Languages:

EU and UN wrap up a 4-year programme with assessment of country efforts to advance human rights

Languages:

Pages